Авторски права

Обобщение на авторските права на сайта:

Моля, прочетете внимателно този раздел, за да разберете какви са правилата за използване на съдържанието на сайта

1. Информация за текстовия материал (CC BY-SA):

Текстовият материал на този уебсайт е лицензиран под CC BY-SA (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License). Това означава, че вие сте свободни да копирате, разпространявате и променяте текста при условие, че спазвате условията на този лиценз. Моля, обърнете внимание на пълния текст на лиценза за повече информация.

2. Информация за графиките и снимките ("Всички права запазени"):

Всички графики и снимки, използвани на този уебсайт, са обект на авторско право и всички права са запазени. Забранява се копирането, използването или разпространението на тези материали без предварителното разрешение на собствениците на авторските права.

3. Информация за статиите с източници:

Някои от статиите на този уебсайт включват информация, взета от външни източници. Авторите на тези статии са задължени да спазват правилата за цитиране и източници и да посочват източниците на информацията. Моля, обърнете внимание, че тези статии не са лицензирани под CC BY-SA и не могат да бъдат копирани или разпространявани без разрешението на съответните автори.