История

Създаване на ОСК АС-23

Хрониката на създаването на ОСК АС-23 публикувана в клубният вестник „Известия“ през 1936 г.