Септември, 57 СУ

Стадионът е открит през 1953 г. и от тогава се използва от ДСО Септември. При обединението на Септември и ЦСКА „Червено знаме“ през 1969 г. преминава за ползване от ЦСКА, като се използва до отделянето на Септември през 1988 г.

Теренът е бил отпуснат целево на „Септември“ от общината за безсрочно безвъзмездно ползване и стопанисване. Разполагал е през този период с трибуни с места за около 2 000 зрители. Постепенно обаче дружеството се разраства и построява стадион в кв. „Красна поляна“ през 1958 г. Старото игрище остава да се ползва от клуба за тренировъчни цели и за школата.

След обединението на Септември и ЦСКА се ползва от ДЮШ на ЦСКА, до 1988 г., когато Септември се отделя.

През 2015 г. стадионът е реновиран и са изградени 1 голям официален терен с изкуствена настилка и 2 по-малки, тренировъчни игрища. Поставено е осветление, изградени са нови съблекални и административни сгради, включително клубен магазин. Поради промените капацитетът на трибуните е намален на около 600 зрители.